Friday, October 23, 2015

Langyaw
Unya, Spiral, giunfriend naman ka niya. Husto na. Mao na ni ang saktong panahon na imung ipadayun ang imong pamagdoy aning dalan sa kinabuhi. Taas-taas pa kag baktason busa biyai na ang tanang kahimangod ug tanang kasakit. Labaw sa tanan, kat-una ang pagpasaylo sa imong kaugalingon sa imong pagkaulipon sa gugmang walay balos.


No comments:

Post a Comment